Udforsk dine muligheder

SØG OM OPTAGELSE

Hvad er HF?

Bliv HF-student på 2 år – nu også direkte fra 9. klasse.

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet til dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen giver dig mulighed for at uddanne dig til fx lærer, sygeplejerske, laborant, finansøkonom, jordbrugsteknolog eller socialrådgiver. Mulighederne er mange.

På første år har du en række grundfagene dansk, engelsk, matematik mv. og et praktisk projektforløb.

På andet år er meget af undervisningen en del af den fagpakke, du vælger. Fagpakkerne sammensættes og vælges af eleverne i løbet af det første skoleår. Du får således stor indflydelse på din egen uddannelse.

Fagpakkerne består af:
• Samfundsfaglig linjen
• Business linjen
• Sundhedsfaglig linjen

Hvis du ønsker at tage en lang videregående uddannelse på universitet efter din HF-eksamen, udbyder vi en udvidet fagpakke, som tager et halvt år, hvor du kan løfte en række fag til A-niveau. Dermed tager det to og et halvt år, hvor det åbner op for en lang videregående uddannelse.

Oversigt

HF-forløbet

En gennemgang af hele HF Forløbet og opbygning af semestre og fag.
Læs mere

Fagpakker

Valg af fagpakker i løbet af 1. HF, der målretter din uddannelse.
Læs mere

Optagelse

Læs mere om hvor og hvornår du skal ansøge, hvornår du får svar, krav mm.
Læs mere

Hvad kan man blive?

Udforsk adgangskrav på de videregående uddannelser før valg af fagpakke på HF.
Læs mere

Eksamen

Læs mere

Fag på HF

Læs om de forskellige obligatoriske fag og valgfag på din HF-uddannelse.
Læs mere

Deltagerbetaling

Læs mere

Oplev HF

En gennemgang af hele HF Forløbet og opbygning af semestre og fag.
Læs mere

Studieaktiviteter

Læs mere